Een mijlpaal: Meer dan 750.000 woorden geschreven!

Ik schrijf natuurlijk al zeker een groot deel van mijn 45 levensjaren, en dat ik in die tijd toch wel enige productie heb weten te realiseren, dat moge door alleen dit weblog al wel duidelijk zijn. In dit kader heb ik nu een leuk nieuwtje, want ik ben officieel de grens gepasseerd van 750.000 geschreven woorden. Lees daar hier meer over!

We hebben het dus over meer dan driekwart miljoen woorden! Ik heb het dan voor de goede orde over het aantal woorden in verhalen die ik ook daadwerkelijk min of meer ‘afgerond’ heb (voor zover zoiets kan) en op deze weblog ‘gepubliceerd’ zijn. Daarmee zal ik in totaal natuurlijk nog wel wat meer geschreven hebben: diverse verhalen zijn immers nog nooit afgerond. Hier schreef ik onlangs al over!

En dan heb ik het nog niet eens over het grote aantal woorden dat ik in andere verbanden geschreven heb. Het gaat dan bijvoorbeeld om leuke stukjes voor mijn studentenvereniging, de voetbalclub, mijn ‘kameradengroep’, of in andere gremia of voor bijvoorbeeld familie.

Hiernaast heb ik bijvoorbeeld ook diverse zakelijke essays geschreven over hedendaagse onderwerpen in het vakgebied van de ruimtelijke ordening, bij de site van mijn netwerkclub GSRO zijn er zelfs enkele gepubliceerd! En als je het dan toch over werk hebt! Als je de grote hoeveelheid zakelijke teksten in mijn 20+ jarige bestaan als planoloog zou meetellen (bestemmingsplantoelichtingen, ruimtelijke onderbouwingen, noem maar op), waar zou ik dan wel niet op uitkomen qua geschreven woorden?

Om zicht te krijgen op al mijn penne-vruchten, verwijs ik natuurlijk graag naar mijn Leestafel!

Tot slot wil ik dan graag nog enkele weetjes met je delen:

  • Ik heb in totaal 110 ‘titels’ geproduceerd, variërend van hele korte verhalen, via meerdelige verhalen tot (al dan niet volledig afgeronde) novellettes, novelles en romans.
  • Mijn kortste verhaal, Hamburg telt 504 woorden.
  • Mijn langste verhaal is op dit moment mijn roman ‘Het ware paradijs‘, dat de 113.000 woorden aantikt. Mijn doorlopende en op dit moment nog niet afgeronde boek ‘St. Vincent’ (lees hier een klein stukje hieruit) komt daar met nu al 60.000+  woorden het dichtst bij; en dat worden er nog wel enkele tienduizenden meer.
  • Ik heb nu 160 ‘verhalen’ geschreven: dit zijn dus zowel losstaande verhalen bedoel als delen in een reeks (ik laat dan mijn roman even buiten beschouwing, net als de overige onafgeronde manuscripten).
  • De gemiddelde lengte van die verhalen is afgerond 4.000 woorden (3.934 om precies te zijn).
  • De verhalen die het meest gemiddeld zijn qua lengte zijn ‘Het zelfportret‘ (of ‘Vlielanders zelfportret’) met 3.979 woorden en ‘Echte schimmen‘ (deel 3 van de ‘Zuster Dinera’-reeks) met 4.079 woorden.

Nou, al met al vind ik het best wel wat als je het zo allemaal optelt! En ik ben nog lang niet uitgeschreven, dat moge duidelijk zijn. Dus rest me het devies “op naar de miljoen!