Enkele onafgeronde verhalen – een bloemlezing

Op deze site is een groot aantal van mijn verhalen te vinden, hiervoor verwijs ik je graag naar mijn verhalenoverzicht. Maar daar waar ik vele verhalen min of meer heb weten ‘af te ronden’, is dat ook diverse malen niet gelukt. In dit item wil ik eens een sluier oplichten van enkele van die ideeën en half afgeronde verhalen die nog op de plank liggen.

Moshibe

Laat ik maar meteen beginnen met een ambitieus science fiction / fantasy project met de naam ‘Moshibe’. Ik heb hierbij een trilogie in gedachten die begint op de planeet Samoat. Een planeet met aan de noordzijde één groot mega-continent en een enorme centrale bloedhete woestijn en aan de zuidzijde één grote oceaan, die voor een groot deel een ijszee is. Zie het plaatje hieronder voor een uitsnede voor het staaltje geo-fictie dat ik er al voor uitgehaald heb; de hele wereldkaart staat hier.

We volgen in de hele trilogie Luka, vanaf het moment dat hij moet vluchten, als zijn vader in een bloederige oorlog wordt afgezet als heerser van Ikorië. De eerste twee hoofdstukken kun je hier vinden. Luka weet te overleven en zoekt daarna antwoorden op de kwesties die hem steeds meer bezig houden. En al snel blijkt Moshibe (een soort ‘oerkracht’ gelokaliseerd onder de stad Bidarodt) een grote rol te spelen.

Dit geldt ook voor boek 2 en 3, waarin de scope wordt verruimd naar eerst het door mensen bewoonde universum en daarna het nog grotere universum, waar zich ook andere intelligente wezens ophouden. En pas in boek 3 wordt duidelijk wat Moshibe ècht inhoudt!

Dom Daes

Het feuilleton ‘ZEEP‘, dat ik in mijn studententijd schreef en plaatste in de ‘Ovulatio’, het maandblad van NSV Ovum Novum, wilde ik graag laten voorafgaan door een prequel. Ik werd hiervoor geïnspireerd door een boek waarin een priester in nogal oubollige, hoogdravende en pathetische stijl schreef over zijn werk als zieleherder van een kleine Brabantse gemeenschap. En ik bedacht een manier om dit relaas op een grappige wijze in te passen in een plot waarin deze naïeve prediker, bij mij Dom Daes geheten, zonder zijn medeweten door iedereen wordt gebruikt: niet alleen bij een smerig smokkelhandeltje, maar ook in spionagepraktijken. En natuurlijk spelen enkele voorouders van personages uit ZEEP hierbij een belangrijke rol!

De West

Het basisidee van ‘De West’, is dat er in omstreeks 1465, dus ruim 25 jaar vóór Columbus, in het geheim twee schepen, de Atlantische Oceaan over varen richting ‘De West’ en het vasteland van wat later Amerika zal worden genoemd. De twee schepen zijn gevuld met verschoppelingen, idealisten en avonturiers, die allemaal gemeen hebben dat ze niets meer in Europa te zoeken hebben.

Bij dit verhaal-idee heb ik, in goed Nederlands, uitgebreide ‘back story’s’ gemaakt van de ‘ensemble cast’. Deze bestaat uit onder meer een Gentse haagpoorter, een Arabische schone die sultan Mehmed II ontvlucht is,  een Hongaarse troonopvolger, de autistische zoon van een Portugese edelman, een Engelse avonturier en een Joodse vader en dochter.

Het bijzondere hierbij is, dat het volgende verhaal ingepast zou moeten worden in dit grotere kader!

De ondergang van de Gouden Zon

Dit volgende verhaal is dus wat bij mij ‘boek 3’ is gaan heten. Over dit idee ga ik nog weinig prijs geven (alleen deze teaser met een korte scene!), omdat ik nog steeds het idee heb dit ooit tot een volledig boek uit te werken (als ik er ooit de tijd voor vind). Het basisidee is in ieder geval dat ik twee fictieve personages inpas in de bizarre (maar toch echt waar gebeurde) geschiedenis hoe het Inca-rijk ten onder is gegaan.

Een belangrijke inspiratie voor dit boek is ‘The Crook Factory‘ van Dan Simmons. Hierin wordt het verhaal verteld van de (ook bizarre en desondanks waargebeurde) spionage-activiteiten van Ernest Hemingway tijdens WOII op Cuba, door de ogen van het enige fictieve element in de vertelling; de hoofdpersoon!

De IJzeren Gevangenis

Dit is kort gezegd ‘boek 2’ (na het afgeronde ‘boek 1‘), een idee waarvoor ik een uitgebreide synopsis uitgewerkt heb en enkele hoofdstukken heb geschreven (de proloog en hoofstuk 1 zijn hier te lezen).  Het idee was een ‘noir’-achtige thriller te schrijven in een dystopische toekomstige wereld, ongeveer dertig jaar vanaf nu. Het boek is helaas voor onbepaalde tijd op de plank gelegd.

Hell’s Kitchen

In een zelfde dystopische nabije toekomst gaat dit verhaal er over hoe een extreem-rechtse Amerikaanse president in het geheim al het milieu-afval te lozen in een andere dimensie via een mysterieus ontstane wormhole (overigens een ‘bol’-vorm). Een jonge bevlogen wetenschapper wil dit aan het licht stellen en gaat op onderzoek uit, met onverwachte gevolgen! Ik heb van dit idee een eerste synopsis gereed.

De verdoemde wereld

Ik heb ooit het verhaal ‘De verdoemde wereld‘ geschreven over hoe de jongen Ioán terecht komt op een barre planeet, waarop de elite jaagt op veroordeelde, maar weerloze, misdadigers. Met de hulp van ene Jetro (de hoofdpersoon), die in de jongen terecht iets bijzonders ziet, weten ze te ontsnappen.

Maar daar houdt het verhaal niet op. Want ik heb in grote lijnen óók uitgezet wat er daarná zou moeten gebeuren. Heel kort: Ioán blijkt de erfgenaam van een intergalactische dynastie die door zijn tegenstanders is ontvoerd en hij zal moeten vechten om te overleven en wraak te nemen!

‘Cosmic Crystal’  

Ik heb drie verhalen geschreven over hoe mijn hoofdpersoon Anco verzeild raakt in andere werelden (‘Anco en de Ruimers‘). De bedoeling was echter nog steeds dat die onderdeel vormen van een veel groter fantasy-verhaal. Het basisidee hiervan is dat alle ‘werelden’ onderdeel maken van een groot bouwsel; het cosmisch kristal. Kwaadaardige entiteiten die ‘Ruimers’ heten, zijn echter bezig de verbindingen tussen al die werelden te vernietigen; en dat zal desastreuze gevolgen hebben omdat dan misschien wel het hele bouwsel in elkaar stort. Het is aan Anco om de strijd aan te gaan…

De Rode Tijger

Mijn aller-vroegste schrijvelarijen zijn in de stijl geschreven van een door mij in die tijd bewonderde schrijver, Willy van de Heide: Zijn Bob Evers-serie heeft model gestaan voor mijn twee boeken: Bennett’s Beeldje (met de kennis van nu te matig om hier nu nog iets van te delen) en De Sluytman Zaak (het manuscript t/m hoofdstuk 10 vind je hier).

Deze boeken hadden de eerste delen van de Rode Tijger-serie moeten vormen. Ook heb ik voor een derde deel (‘Vuile handen’ geheten) een synopsis opgesteld. De Rode Tijger is hierbij de naam van een jeugdclubje, bestaande uit vier jongens. Twee van deze jongens (Chris en Leo) beleven, inmiddels als jonge mannen, allerlei avonturen, Bob Evers-style. De andere twee leden van de vriendenclub zouden wellicht in latere delen een rol krijgen. Maar voor nu is de kans erg klein dat ik dit project nog verder zal brengen.

En dan nog verder…

… kan ik natuurlijk nog zo allerlei ideeën noemen waar ik ooit aan heb gewerkt. Het verhaal over een mislukte illusionist die zich opwerpt als de ‘Nieuwe Messias‘ moet ik dan zeker even noemen. Dit idee is ‘shelved‘, al is het maar omdat inmiddels is Netflix met een aanverwant idee aan de haal gegaan met de tv-serie ‘Messiah‘, bizar genoeg.

En zo kan ik zo nog een ‘boeketje’ noemen uit mijn werk: een verhaal over een venijnige strijd tussen twee mascottes die optreden bij sport-wedstrijden, een verhaaltje waarin het werk “Ceci n’est pas une pipe” van Magritte een rol speelt, een verhaaltje over een stotterende jongen dat gaat over s-s-slakken, een tweede incarnatie van ‘Dagboek der Laatste Dagen‘, en ga zo maar even door…

Maar goed, hiermee zal ik je verder niet vermoeien. Hou vooral deze weblog in de gaten om te zien of enkele van al die onaffe ideetjes toch nog ooit zijn uitgewerkt en afgerond!