Teaser voor mijn roman ‘het ware paradijs’, 5#8

dbe05In het kader van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf en Huiver‘ heb ik een volledige roman geschreven, ‘Het ware paradijs‘. Een historische thriller die speelt in het Duitsland van vlak voor en tijdens WOII, en draait om de zoektocht naar een serie-moordenaar. Het boek heb ik beschikbaar gesteld via dit blog; niet alleen digitaal (als e-pub en pdf) maar desgevraagd ook op papier in de vorm van een heus boek. Om je te interesseren voor het boek, stel ik graag wat personages aan je voor.

#5. Ullrich König

König is bij de politie maar Hauptwachtmeister en moet werken onder commissaris Kehlmann. Dat bevalt hem niets. De leider spelen van de lokale Hiterjugend-afdeling, dat is meer iets voor hem. König is zeer eerzuchtig en is er heel gevoelig voor dat hij door velen niet helemaal serieus wordt genomen. Hij is een overtuigd nazi, is al heel vroeg toegetreden tot de NSDAP, en dweept ermee dat Hans von Kluge, een generaal in de Wehrmacht, zijn oom is.

Verhaal ‘De man die niet Chris was’

logo-trc Ik heb een tijdje geleden een verhaal ingestuurd voor de zogenaamde ‘Tomas Ross Crime’-schrijfwedstrijd. Er waren meer dan 150 inzendingen en helaas zat ik niet bij de 5 winnaars. Toch vind ik mijn inzending best een aardig verhaal geworden. Als je wilt weten wat ik ervan gemaakt heb, klik dan het nevenstaande plaatje aan! Voor de goede orde: de bedoeling was het vervolg te schrijven op de navolgende inleiding van Tomas Ross:

Er ging een golf van opwinding door Daphne heen toen ze de donkerblauwe Volvo herkende die de parkeerplaats van het hotel op draaide. Eindelijk! Nerveus kwam ze overeind en liep naar de receptie. Chris, haar jeugdliefde, haar minnaar. Getrouwd maar bijna gescheiden en hier in Frankrijk om met haar gelukkig te worden. Het afgelopen jaar hadden ze elkaar op zijn zakenreizen als projectontwikkelaar een paar keer heimelijk ontmoet, steeds in een ander hotelletje, maar nu zou het definitief zijn. Ze stond stil omdat ze de stem van een man hoorde. ‘Muller,’ zei hij tegen de receptionist, ‘Chris Muller uit Den Haag. Ik heb eergisteren een kamer gereserveerd en betaald.’ ‘Ah, bien sûr. Bienvenue, monsieur Muller. Chambre douze.’ Ze wilde nog een stapje naar voren doen maar haar benen weigerden. Ze staarde verbijsterd naar de man die met zijn koffer achter de receptionist de trap op liep. Wie hij ook was, dit was niet Chris.

Teaser voor mijn roman ‘Het ware paradijs’ 4#8

dbe04In het kader van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf en Huiver‘ heb ik een volledige roman geschreven, te weten: ‘Het ware paradijs’. Het is een historische thriller die speelt in het Duitsland van vlak voor en tijdens WOII en die draait rond de zoektocht naar een serie-moordenaar. Het boek heb ik beschikbaar gesteld via dit blog; niet alleen digitaal (als e-pub en pdf) maar desgevraagd ook analoog; op papier in een heus boek. Om je te motiveren het boek te lezen, stel ik graag wat personages aan je voor.

#4. Rudolph ‘Rudy’ Heutling

Rudy sluit zich als laatste aan bij de vier ‘Vigilanten’, het groepje jongens dat op zoek zal gaan naar de seriemoordenaar van Kurstein. Niet omdat hij gevraagd wordt, maar daar laat hij zich niet door tegenhouden: hij nodigt zichzelf wel uit! Rudy is de fanatiekste van het stel, maar ook het kinderlijkste. Alles wat te maken heeft met het leger en de oorlog fascineert hem, en hij vindt het vreselijk dat hij door zijn leeftijd nog niet bij de Hitlerjugend mag. Hij is een echte flapuit, net als zijn tante Betty overigens: zij runt de lokale supermarkt en is de spil in het roddelcircuit.

Uitgelicht: ‘De Tsunami-verhalen’

beestOp 26 december in 2004, tweede kerstdag, verwoestte een tsunami onder andere grote delen van Indonesië, Thailand en Sri Lanka. In totaal lieten zo’n 236.000 mensen het leven, waaronder ook enkele tientallen Nederlanders.

Deze rampzalige gebeurtenis inspireerde me tot het schrijven van twee volledig losstaande verhalen, die wel allebei dezelfde titel hebben; ‘Het Beest’. Natuurlijk refereert die titel, maar dat hoef ik hopelijk niet helemaal uit te spellen, (mede) naar die tsunami zelf, die enorme vloedgolf die het land verzwolg… Maar natuurlijk ook naar iets meer.

Lees hier de beide verhalen:

Het Beest I

Het Beest II

 

Teaser voor mijn roman ‘Het ware paradijs’ 3#8

dbe03In het kader van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf en Huiver‘ heb ik een volledige roman geschreven, ‘Het ware paradijs’. Een historische thriller die speelt in het Duitsland van vlak voor en tijdens WOII, en draait rond de zoektocht naar een serie-moordenaar. Het boek heb ik beschikbaar gesteld via dit blog; niet alleen digitaal (als e-pub en pdf) maar desgevraagd ook op analoog; op papier dus, de vorm van een heus boek. Om je er voor te interesseren het boek te lezen, stel ik graag wat personages aan je voor.

#3. Korstian Kehlmann

Maar weinig mensen kennen Korstian bij zijn voornaam, om de eenvoudige reden dat iedereen hem ‘Herr Kommisar’ noemt. Kehlmann is de alom zeer gerespecteerde hoofdcommissaris van de politie van Kurstein. Het onderzoek naar de moordzaken die zijn gepleegd door de serie-moordenaar wordt door hem geleid en drukt zwaar op zijn gemoed. Kehlmann is zeer plichtsgetrouw en rechtschapen en precies om die reden walgt hij van het opkomende nationaalsocialisme in Duitsland.

Shortlist ‘Anno Domini 892 aD.’ net niet gehaald!

ad892Teleurstellend nieuws vandaag: nadat ik wel op de longlist ben terecht gekomen van de schrijfwedstrijf Anno Domini 892, heb ik helaas de laatste schifting niet overleefd: uit 40 inzendingen zijn 25 winnaars gekozen en daar zit ik helaas niet bij. Shit, net niet!

Zie voor de uitslagen van de wedstrijd de Facebook-pagina van de wedstrijd en het nieuwsbericht.

Desondanks ben ik trots op het verhaal dat ik heb ingediend: ‘De tombe van Lazarus’. En hierbij wil ik dat verrhaal dan ook graag delen. Klink om het verhaal te lezen het plaatje aan. Veel leesplezier!

En niet getreurd, momenteel ben ik alweer met enkele andere schrijfwedstrijden bezig en misschien haal ik dan wel net de barrage!

Op de longlist van ‘Anno Domini 892’

ad892Leuk nieuwtje: met mijn verhaal ‘De Tombe van Lazarus’ heb ik de longlist gehaald van de schrijfwedstrijd van Godijn Publishing, genaamd ‘Anno Domini 892’. De opdracht was een Middeleeuws verhaal te schrijven dat speelt in het jaar 892.

Zelf heb ik een verhaal geschreven dat speelt op Cyprus en gaat over een eunuch-slaaf in het Byzantijnse Rijk. Maar dat verhaal hou ik nog even geheim tot de definitieve uitslag van de wedstrijd!

Van de 40 inzendingen op de longlist zullen er 25 gekozen worden voor de bundel. Nu maar kijken of ik die laatste schifting haal. Spoedig meer dus!

Teaser voor mijn boek ‘het ware paradijs’, 2#8

dbe02In het kader van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf en Huiver‘ heb ik een volledige roman geschreven, ‘Het ware paradijs’. Een historische thriller die speelt in het Duitsland van vlak voor en tijdens WOII, en draait rond de zoektocht naar een serie-moordenaar. Het boek heb ik beschikbaar gesteld via dit blog; niet alleen digitaal (als e-pub en pdf) maar desgevraagd ook op analoog; op papier in een heus boek. Om je er voor te motiveren het boek te lezen, stel ik graag wat personages aan je voor.

#2. Shmuel ‘Sammy’ Mandelbrod

Sammy is een Jood, maar noch hij, noch zijn ouders doen niet erg veel met hun afkomst. Sammy ziet er ook niet meteen Joods uit, met zijn donkerrode krullen. Een hele pientere jongen en een echte boekenwurm is hij wel. Hij verslindt de boeken en strips die zijn neef Dave vanuit New York naar hem toe stuurt. Zo leest hij onder meer over de vigilante ‘The Shadow’. Als Joachim met hem spreekt over de seriemoordenaar, is het Sammy die voorstelt een groepje te beginnen; de Kursteinse Vigilanten.

Uitgelicht: De ‘vakantie’-verhalen

vakaHij staat weer voor de deur; de zomervakantie! Een zomervakantie is natuurlijk bij uitstek een periode om ideeën op te doen voor een goed verhaal. Ook zeker voor mij! Niet dat ik natuurlijk echt over mijn eigen vakantie-belevenissen ga vertellen (ik schrijf nooit over mezelf, en dat wil ik graag zo houden!), maar toch zijn er tal van dingetjes, ervaringen, indrukken, noem het maar op, die plaats kunnen krijgen in een goed verhaal. Een verhaal ook waarin de omgeving nadrukkelijk een rol speelt.

En zo hebben vakanties naar respectievelijk Andalusië (Spanje), Isla Margarita (Venezuela) en Kirgizstan geleid tot drie, laten we ze zo noemen, ‘vakantie-verhalen’.
Lees ze via de volgende link:

1. El Borge (Andalusië)

2. Sirius (Isla Margarita) 

3. De Tündük (Kirgistan)

Teaser voor mijn roman ‘Het ware paradijs’ 1#8

dbe01aIn het kader van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf en Huiver‘ heb ik een volledige roman geschreven, ‘Het ware paradijs’. Een historische thriller die speelt in het Duitsland van vlak voor en tijdens WOII, en draait rond de zoektocht naar een serie-moordenaar. Het boek heb ik beschikbaar gesteld via dit blog; niet alleen digitaal (als e-pub en pdf) maar desgevraagd ook op analoog; op papier in een heus boek. Om je er voor te motiveren het boek te lezen, stel ik graag wat personages aan je voor.

#1. Joachim Jung

Joachim is de hoofdpersoon van dit verhaal en in 1937, als het allemaal begint is hij 12 jaar. Als hij alleen terug naar huis loopt van een Hitlerjugend-bijeenkomst vanuit het dorp Kurstein, vindt hij in het bos het lijk van een vermoorde jongen. Het is een gebeurtenis die zijn leven diepgaand zal veranderen. Want als Joachim begrijpt dat de jongen het derde slachtoffer is van een seriemoordenaar, beseft hij dat hij niet zal rusten voor deze gestopt wordt…