Hoofdstuk 21 ‘St. Vincent’ – Lembergs Dagboek

Na het vorige hoofdstuk, was het tweede deel van mijn feuilleton geëindigd. De strijd tussen Radillo en Vincent is op scherp gezet, nu de eerstgenoemde niet alleen Kinski uit de weg heeft geruimd, maar ook de laatste helper die Vincent nog had!

Maar voor het in dit derde en laatste deel gaat komen tot de onontkoombare eindstrijd, gaan we nu in hoofdstuk 21 terug naar de jaren ’20 van de twintigste eeuw, naar het landhuis Velykyy Lozha nabij Lwow, het vroegere Lemberg.

Klik om het verhaal te lezen het plaatje aan. Veel leesplezier!