Verhalen en meer van Christian Deterink

+menu-


| Al mijn verhalen

Overzicht van alle verhalen

Ten eerste: ik heb een overzicht van al mijn verhalen gemaakt. Hierbij heb ik min of meer de indeling in genres aangehouden, zoals ook hierna bij de korte introductie aan de orde komt. Klik voor dit overzicht onderstaand plaatje aan.

leestafel

Een korte introductie

Ik schrijf nu sinds een jaar of twintig voornamelijk korte verhalen. Inmiddels heb ik circa 120 korte verhalen geschreven. De verhalen zijn heel divers: ik schrijf niet alleen (spannende) realistische verhalen, maar ook psychologische verhalen en zelfs sciencefiction of horror. Ook in lengte zijn de verhalen nogal wisselend, en zeker niet allemaal alleen maar kort.

Enkele recente verhalen

Van mijn meest recente verhalen ben ik onder meer enthousiast over ‘De IJzeren Gevangenis’, ‘Ieder het zijne’, ‘Judas Iskariot’  en ‘De wraak van de protagonist’.

Voor wat ooit mijn roman 2.0 moet worden heb ik een proloog en een eerste hoofdstuk geschreven. Het heeft de naam ‘De IJzeren Gevangenis‘.

Mijn ‘novellette’ ‘Ieder het zijne‘ is een raamvertelling over een aantal mensen in hedendaags New York, wiens levens allemaal op een bepaalde manier verstrengeld zijn. Centraal in het verhaal staat de diefstal van de schilderijencollectie van Trelawney Mandel.

In ‘Judas Iskariot‘  verbind ik een religieus onderwerp (religie is altijd een dankbare bron voor verhalen) met een spannend verhaal over een communistische revolutie in een Middenamerikaans land. Hoofdpersoon is de niet bepaald religieuze Manuel Seinberg, dit terwijl het Christelijke geloof toch een belangrijke rol speelt.

De dunne scheiding tussen de werkelijkheid en alles daarbuiten is een belangrijke inspiratiebron van mijn verhalen. Mijn verhaal  ‘De wraak van de protagonist‘ is hiervan een goed voorbeeld. Een verhaal dat begint als een ‘thriller’ ontspoort steeds meer van de gebaande paden als schrijver en protagonist elkaar treffen.

Ik heb verder een aantal bundels gemaakt. Een goede introductie van mijn werk is de bundel ‘Projector‘  waarin ik eind 2011 een aantal van mijn betere verhalen heb gebundeld.

favorecent

Enkele sleutelverhalen per genre

Ik heb mijn eigen verhalen verdeeld in een aantal categorieën. Die wil ik hieronder kort doorlopen, waarbij is steeds bij elk genre aangeef wat enkele van de sleutelverhalen zijn.

* Algemeen

Dit zijn met name de verhalen die niet direct in een andere categorie onder te brengen zijn. Hiermee kom je onder deze categorie heel diverse verhalen tegen. Een sleutelverhaal in deze categorie is ‘Een ondenkbaar scenario‘. Hierin schets ik een alternatieve werkelijkheid, die misschien minder ondenkbaar is dan je zou willen. Een ander verhaal ‘Lieve Brawne‘  heeft als thema de virtuele werkelijkheid van een World of Warcraft, waarin veel mensen zich verliezen. Ten slotte ben ik best tevreden over mijn korte schaakverhaal ‘Schaatmat‘.

algemeen

* Psychologisch

Onder deze categorie vallen de verhalen waarin de psychologie / denkwereld van de hoofdpersoon centraal staat. Een sleutelverhaal en een persoonlijke favoriet is ‘De Gouden Rivier‘, over een jonge dichter in Parijs. Ook het verhaal over de jonge man die zijn dubbelganger vindt, Doppelganger‘  geheten, is een sleutelverhaal in dit genre. Ten slotte is mijn vierdelige verhaal ‘Ontwaken‘, over de rol van het geheugen, een aanrader.

psycho

* Spanning

De verhalen in deze categorie hebben gemeen dat er een spannende plot in zit. Een sleutelverhaal is bijvoorbeeld ‘Slush pile‘, waarin ik het wereldje van amateur-schrijvers en uitgevers als uitgangspunt neem. Mijn oude verhaal ‘Dagboek der laatste dagen‘  gaat hiernaast over een spannende missie in het Amazone-woud. Ook spannend is ‘Sirius‘, over de wederwaardigheden van drie jongens op Isla Margarita. Ten slotte kan ik ‘The Joker‘, een recursief verhaal dat speelt in Hollywood, van harte aanbevelen.

spanning

* Religie

Religie is altijd een dankbaar thema geweest voor mijn verhalen. Het verhaal dat hierbij zonder meer een centrale positie inneemt is ‘Het koolmeesje‘, omdat dit iets blootlegt van mijn eigen ideeën over het geloof. Het verhaal ‘Bloedzusters‘, over een sinistere non in Rusland, is om een heel andere reden bijzonder; dit had namelijk ook onder de noemer horror kunnen vallen. Ook de verhalen ‘Agnus Dei‘ (over de Rwanda-genocide) en ‘Het Beest I‘ (over de tsunami in Zuidoost Azië) kan ik van harte aanbevelen.

religie2

* SF en Fantasy

Natuurlijk is ook sciencefiction / fantasy een van mijn categorieën, fan als ik ben van het genre. Mijn verhaal ‘De verdoemde wereld‘  is een mogelijk begin van een sciencefiction roman dat ik in grote lijnen ooit bedacht heb, en waar ik op een bijzondere wijze naar verwijs in mijn verhaal ‘Het onvoltooide meesterwerk‘. ‘Anco en de Ruimers‘  is een nog onafgeronde cyclus fantasyverhalen waarvan de derde aflevering in het Tolkien-universum speelt. En ‘MDroid‘ ten slotte vind ik een redelijk geslaagd sf-verhaal in drie delen, dat gaat over een parasitair apparaat dat elk mens in de toekomst met zich meedraagt (geïnspireerd op de kruisvorm uit ‘Endymion’ van Dan Simmons).

sfenf

* Horror

Als fan van het genre (Stephen King, Dean Koontz, Dan Simmons), ontbreken natuurlijk enkele horrorverhalen ook niet. Sleutelverhaal is onder meer het verhaal ‘De eieren‘, over een man die op een dag enkele eieren in het bos vindt en hierna helemaal onder de invloed van deze eieren raakt. Ook mijn lange vampierverhaal ‘De Kliniek‘ (totaal 9 delen) valt onder dit genre, waarin we lezen over twee levenscycli van protagonist Raso van Kaam. Ook het verhaal ‘K.I.T.A.‘, dat als vertrekpunt een eurovision-songfestival-feestje heeft, kan ik ten slotte aanbevelen.

horror2

* Humor

In dit genre valt allereerst mijn ironische feuilleton ‘Zeep‘, dat al een heel oud werkje is en ooit is gepubliceerd in het maandblad van mijn studentenvereniging. Ook ‘Avatars‘ en ‘Umduxa‘  kunnen met enige goede wil onder dit genre worden geschaard. Avatars gaat over een korte liefdesgeschiedenis in een virtuele wereld. Umduxa gaat over een ‘schrijver’ die helemaal in zijn eigen wereldje zit.

humor

Overzicht van alle bundels

Ik heb ook enkele bundels gemaakt, naast het hiervoor genoemde ‘Projector’. Klik het onderstaande plaatje aan om hiervan een overzicht te krijgen.

bundels

 

Mijn afgeronde roman

Verder heb ik ook nog een roman geschreven in het kader van een verhalenwedstrijd; ‘Het ware paradijs‘. Lees hieronder de gehele blurp:

thema HWP

Het is 1937 en in het Duitse dorpje Kurstein vindt de veertienjarige jongen Joachim een lijk in het bos. Het is een gebeurtenis die zijn leven zal veranderen. Joachim raakt al snel geobsedeerd door de zaak, zeker als blijkt dat de dode (een jongen van ongeveer zijn leeftijd) alweer het zoveelste slachtoffer is van een seriemoordenaar. Joachim besluit met zijn vrienden op onderzoek te gaan, maar zal hij echt de serie-moordenaar vinden? De omstandigheden lijken in ieder geval zich tegen hem samen te spannen! Want niet alleen in het dorpje Kurstein wordt de situatie steeds grimmiger; in de buitenwereld is dat ook zo als Hitler-Duitsland zichzelf in een nieuwe grote oorlog stort…

De gehele roman is beschikbaar als pdf-bestand en ook als epub-bestand! Klik hiervoor één van de volgende link aan:

hwp-pdf hwp-epub