Boekrecensie ‘De beste helft’, Arjan Broers

Dit boek gaat over hoe de tweede helft van je leven ook de beste, de meest betekenisvolle, kan worden, ten minste: mits je wel wijzer wordt. Daarmee moet je loskomen van heel veel wat de huidige maatschappij in zich heeft: het individualisme, de prestatiecultuur en de verheerlijking van het puberale. Maar ook zelf nieuwe kwaliteiten ontwikkelen, nieuwe ‘software’.

In het tweede deel van het boek gaat theoloog Broers erop in op hóe je dan wijzer kunt worden. Aandachtige aanwezigheid, je schaduwkanten erkennen, betekenisvolle verbindingen leggen, onder meer. En hij sluit af met een laatste hoofdstukje met 7 hele mooie inzichten over die bedoelde wijsheid.

Dit is een boek vol mooie en doorleefde inzichten. Vlot geschreven, alhoewel niet altijd even makkelijk te volgen. Heel grappig vond ik ook de kostelijke en originele quotes waar de schrijver mee grossiert: Popeye, Agent Smith uit The Matrix, Doe Maar, Finkers, Bilbo uit TlotR, Nick Cave, ze komen allemaal voorbij. Interessant boek!