Boekrecensie ‘Hotel Savoy’, Joseph Roth

sav2Dit boek gaat over Gabriel Dan, een soldaat die terugkeert uit de oorlog en zijn intrek neemt in het Hotel Savoy in een stad ergens in Oost-Europa. We spreken over het interbellum en die oorlog was WOI, waarna Gabriel Dan blijkbaar een tijd krijgsgevangene is geweest in Rusland.

In het hotel Savoy ontmoet hij tal van andere mensen, die net als hem zelf zoeken naar hun plek in deze wereld. Het is een bonte parade van personages, die hier door Roth wordt opgevoerd. Als de miljonair Bloomfield dan in de stad opduikt, hoopt iedereen wat van hem te kunnen krijgen.

Dit boek is best goed geschreven en ook te beschouwen als een metafoor voor de maatschappelijke en politieke situatie in de tijd tussen de twee grote oorlogen. Maar wat jammer is, dat een dwingend plot ontbreekt. Hierdoor kabbelt het verhaal eigenlijk toch maar een beetje richtingloos voort, tot een wat al te geforceerd aandoend slot waarin het hotel in vlammen opgaat. Niet meer dan een aardig boek dus, dit.