Boekrecensie ‘Uw vaderen…’, Dave Eggers

Deze nieuwe worp van Eggers heeft net als zijn debuut (afgekort EHVVDG) een nogal lange naam: “Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?” Het is niet toevallig dat dit een quote is (uit de Bijbel overigens), want het hele boek is één grote verzameling quotes, of beter gezegd: is één lange serie dialogen zonder ook nog maar één beschrijvende zin. Stilistisch is dit boek dus zeer bijzonder. Het verhaal is dat ook, want dat draait om een enigszins verknipte jongeman die 5 mensen ontvoert en opsluit in een verlaten legerbasis. De gesprekken die hij met hen voert zijn prikkelend en raken aan allerlei eigentijdse thema’s. Net zoals in ‘The Circle‘ is Eggers dus weer erg relevant en actueel. Maar of dit boek hiermee inhoudelijk ook zo sterk is? Tja, ik vond het zelf erg gekunsteld bij tijd en wijle en het verhaal moet ook steeds meer overeind gehouden worden door gekke toevalligheden. Maar desondanks is dit nieuwste werkje van Eggers toch nog steeds zeer boeiend. Het is niet voor niets dat ik alles heb gelezen wat hij uitgebracht heeft…