Een korte passage uit ‘Sint Vincent’

Ik ben met een nieuw boek bezig, zoals ik ook enkele andere keren heb laten weten. Dit boek heeft de werktitel Sint Vincent. Momenteel ben ik volop bezig het manuscript gereed te krijgen voor heuse publicatie! Hiervoor heb ik al wat ijzers in het vuur, maar daarover later meer.

Om toch al een tipje van de sluier op te lichten, wil ik wel alvast een korte passage delen op deze blog, geheten: “Meesters van het universum”. Klik hiervoor het plaatje aan! Veel leesplezier!